22 קורסים של שירות התעסוקה במגוון תחומים

שי בן דוד בירן • 13/10/2020 כניסות

משרד שירות התעסוקה הישראלי פתח נכון לעכשיו קרוב ל-22 קורסים קצרים במגוון תחומים בחינם :

https://www.emekyizrael.org.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%92%D7%95%D7%95%D7%9F-%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%9D/