מייל מיכל חלויא - הנהלת חשבונות

הודעות מזכירות • 26/6/2018 כניסות

בפרסום השבועי נפלה טעות

המייל של מיכל חליוא שמחליפה את אירית מלכי בהנה"ח טרם נפתח
בשלב זה יש לשלוח מיילים למיכל ואירית למייל של אירית : irit@krd.org.il

המייל שפורסם אינו רלוונטי - ומגיע למיכל שעובדת במפעל המתכת

תודה על שיתוף הפעולה
אביב מן