הנחיות לציבור לקראת פורים

בטחון • 16/2/2021 כניסות

קבצים מצורפים:

0422 מנשר לישובים בתי הספר בנושא פורים 2021