מערך ליווי פנסיוני בקיבוץ

הודעות מזכירות • 18/5/2020 כניסות

מערך ליווי פנסיוני בקיבוץ

עם החזרה לשגרה לאחר הקורונה, אנו מתחילים בתהליך הליווי והמעקב אחר ההפקדות והצבירות הפנסיוניות של החברים, שנקבע בתקנון הפנסיה שאושר בדצמבר האחרון.

התהליך יבוצע ע"י גלי ארדמן, בסיוע של צביקה קידר, המרכז את צוות הפנסיה בקיבוץ, ושל מיכל חליוא, שמתפעלת את נושא הפנסיה מטעם הנהלת החשבונות.

למה זה חשוב?

החיסכון הפנסיוני הוא נושא בעל חשיבות גדולה לכל אחד, וכחברי קיבוץ יש לו משמעויות נוספות, בשל הערבות ההדדית בין החברים. בהתאם לחוק, הערבות ההדדית בין חברי קיבוץ בתקופת הפנסיה (רשת הביטחון הפנסיונית) רחבה יותר מאשר בתקופת העבודה, ויש לכך השלכות משמעותיות על כלל החברים.

מה הוחלט במסגרת התקנון?

בתקנון החדש נקבעו שני עקרונות:

 1. חובת הפקדה לכל החברים - חובת הפקדה לחיסכון פנסיוני שתחול על כל החברים בגילאי העבודה, ולצידה מנגנון קיזוז מרשת הביטחון הפנסיונית במקרה של אי הפקדה או במקרה של משיכת מקורות פנסיוניים (לרבות כספי פיצויים).
 2. מנגנון ליווי שוטף לחברים - עריכת מעקב תקופתי אחר הפקדות וצבירות חברי הקיבוץ בגילאי העבודה, על מנת לסייע לחברים לנהל את החיסכון הפנסיוני האישי ביחס להחלטות הקיבוץ, ולסייע לקיבוץ לעקוב אחר יישום חובת ההפקדה.

איך בודקים את החיסכון הפנסיוני של החברים?

בדיקת המצב הפנסיוני של החברים תיעשה באמצעות קבלת נתונים מהמסלקה הפנסיונית על כל חבר (המסלקה היא מערכת שיזם משרד האוצר, באמצעותה כל אחד יכול לקבל מידע על כל מוצרי החיסכון הפנסיוני שלו).

מה אני נדרש לעשות?

על מנת שנוכל לקבל את המידע, כל חבר בגיל העבודה (נשים בגילאי 30-65, גברים בגילאי 30-67) נדרש לחתום על ייפוי כח לקבלת מידע מהמסלקה הפנסיונית.

על ייפוי הכח ניתן לחתום אצל גלי ארדמן או במזכירות, אצל מיכל חליוא או רותם וקס. בנוסף, ייערכו החתמות מרוכזות באסיפות הקיבוץ שייערכו במהלך חודש מאי.

למה זה טוב לי?

 1. כל חבר יקבל תמונת מצב עדכנית של מצבו הפנסיוני, וניתוח של מצבו ביחס להחלטות הקיבוץ.
 2. מי שהחיסכון הפנסיוני שלו נמוך, יקבל גם המלצה להמשך ההפקדות בעתיד.
 3. לצד הניתוח הפרטני, כל חבר יקבל גם את הנתונים הגולמיים כפי שיתקבלו מהמסלקה.
 4. השירות יינתן לחברים ללא עלות, במסגרת הקמת מערך ליווי פנסיוני, בהתאם להחלטות שהתקבלו בתקנון הפנסיה החדש.

למה זה טוב לקהילה?

 1. יכולת מעקב אחר יישום חובת ההפקדה על ידי החברים.
 2. מתן אפשרות לניהול הערבות ההדדית בין החברים בתקופת הפנסיה, בהתאם להתנהלות החברים בתקופת העבודה.
 3. כלי לניהול מדויק יותר של המחויבות האקטוארית של הקיבוץ.

שמירת פרטיות

 1. הנתונים הגולמיים שיתקבלו מהמסלקה ישמשו אך ורק לטובת בדיקת המצב הפנסיוני, ויהיו זמינים לגלי ארדמן ולצביקה קידר בלבד. לאחר ניתוח המידע ושליחת הנתונים הגולמיים לחברים, נתונים אלו ימחקו, ולא יהיו זמינים לשימוש נוסף.
 2. המידע שיועבר למנהל הקהילה יהיה אודות עמידת/אי עמידת החברים בהחלטות הקיבוץ.
 3. צוות הפנסיה והנהלת הקיבוץ יקבלו תמונת מצב פנסיונית ברמת הקהילה כולה.

לפרטים נוספים, ניתן ליצור קשר עם גלי בטלפון: 054-4451195

בברכה,

גלי, צביקה ואביב

תקנון הפנסיה החדש יחולק בקרוב לחברים. כמו כן, התקנון והמצגות ממפגשי שיתוף הציבור שנערכו, הועלו לאתר הקיבוץ ועומדים שם לרשותכם.