קישור לזום לאספת קיבוץ - היום בשעה 20:00

הודעות מזכירות • 12/9/2021 כניסות

תזכורת....אסיפת קיבוץ היום ב20:00 בזום.


http://קישור: https://us02web.zoom.us/j/89526771823