מכתב לחברים משרון וצמרת ורדי

הודעות מזכירות • 7/10/2021 כניסות

7/10/21

חברים שלום,

בסוף השנה אני מסיים קדנציה שניה בניהול העסקים של קיבוץ יפעת.

צמרת ואני החלטנו לממש רעיון ישן של מגורים ועבודה בערבה לתקופה מסוימת.

בחודשיים האחרונים הייתי בהליכי מיון למשרת ריכוז משק בקיבוץ גרופית ולאחרונה נבחרתי בקלפי

לקדנציה של שלוש שנים שתתחיל בראשית ינואר הקרוב.

עדכנתי את צוות הניהול והנהלת הקיבוץ ומניח שבקרוב יפורסמו מכרזים.

לפנינו עוד משימות לא פשוטות כדי להוציא לפועל את התוכניות, ואנו פועלים להשלמתן.

אנחנו לא עוזבים את רמת דוד. אנחנו יוצאים לתקופה במסגרת נוהל שנת חופש ונמשיך להיות בקשר

שוטף עם הקיבוץ עד שנחזור.

נפגש על המדרכות כשנבוא לבקר.

שרון וצמרת