תזכורת: פגישה עם שרון ודקלה בנושא שיתוף ציבור, יום ב׳ 19 בפברואר 2018, 09:00 - 10:00 (IST)

לוח אירועים • 18/2/2018 כניסות