שינויים בעבודה המרפאה בחודש ינואר 2018

הודעות מרפאה • 3/1/2018 כניסות

 

 

 

 

 

בין התאריכים 14-23/01/2018,  בימים א', ג' ו-ד',

יעל האחות תגיע למרפאה

בשעה 07:30

רק בריאות ונחת

עירית   -   מרפאה