הורי אריה אופירובסקי

הנצחה • 31/7/2017 כניסות

אופירובסקי בן אליעזר

   
 

השם: אופירובסקי –בן אליעזר-אביו של אריה אופירובסקי

נולד: תר"ל / 1870 בפולין

עליה והגעה לקיבוץ: 1933

נפטר: ט"ז אלול תרצ"ה- 15.8.1935, בגיל 65

נקבר ברמת-דוד

יהי זכרו ברוך!

בלהה אופירובסקי

   
 

השם: אופירובסקי בלהה- אמו של אריה אופירובסקי

נולדה: תר"מ / 1880 במוטילי פולין

עליה והגעה לקיבוץ: 1933

נפטרה: כ"ט תשרי תשי"א- 15.10.1950, בגיל 70

נקברה ברמת-דוד

יהי זכרה ברוך!