2/10/17 סדר יום לאסיפת קיבוץ

הודעות מזכירות • 26/9/2017 כניסות


חברים שלום רב,


 סדר היום לאסיפת הקיבוץ שתתקיים ביום ב' הבא 2/10

א-      הודעה על חלוקת רווחי 2016

ב-      אישור הצעת הנהלת הקיבוץ להעלאת פנסיית המטרה ורשת הביטחון הפנסיונית ל 5000 ₪.

ג-       ערעור על החלטת האסיפה בנושא סדר מתחמים לבנייה חדשה.

 ..

 

בברכה

 

רועי רבן – מנהל עסקי

קיבוץ רמת דוד

roey@krd.org.il

0536539002