אסיפה כללית - יום שני 25/5 בשעה 20:00 בסילו

הודעות מזכירות • 19/5/2020 כניסות

19.05.2020

אסיפה כללית

תתקיים ביום שני,

25.05.2020

בשעה 20:00 בסילו.

סדר היום:

  1. בחירת נציגי ציבור להנהלת הקיבוץ.
  2. קבלה לחברות – משפחת דגן.
  3. הודעה על עזיבה.

לתשומת לבכם: לפי סעיף 93 לתקנון הקיבוץ נקבע כי האספה הכללית תקוים בכל מספר של חברים נוכחים.

למען הסר ספק, אנו מודיעים כי אנו מצפים למניין של 10% מחברי הקיבוץ כדי לקיים אספה, אם לא יהיה כזה במועד ההזמנה תכונס אספה נדחית (חצי שעה לאחר המועד שנקבע) האספה הנדחית תתקיים בכל מספר של חברים.

  • חומר רקע ישלח בהמשך.
  • בזמן האספה יהיה ניתן לחתום על טופס ייפוי כוח לקבלת מידע מהמסלקה הפנסיונית.

כולם מוזמנים!

אביב מן - מנהל קהילה