תזכורת: אסיפת קיבוץ, יום ב׳ 6 באוגוסט 2018, 20:00 - 21:00 (IDT)

לוח אירועים • כניסות