חידוש ביטוח דירה - ביטוח חקלאי

הודעות מזכירות • 25/4/2020 כניסות


הנדון : ביטוח פרטי למבני המגורים
1. בהתאם להחלטת הקיבוץ החל משנת 2019 כל חבר יבטח את ביתו באופן פרטי.
2. בסוף החודש מסתיימת תקופת הביטוח בביטוח חקלאי, מי שמבוטח בביטוח חקלאי קיבל מכתב לחידוש (בעקבות המצב הם לא יכולים לבוא אלינו לחתימות ), מבקש לטפל מולם בחידוש הביטוח.
3. ניתן לבטח עם כל חברת ביטוח שרוצים העיקר שבפוליסה יהיו הכיסויים הבאים : מבנה (כולל רעידת אדמה, נזקי מים, סיכוני טרור ומלחמה), רכוש , אחריות מעבידים , צד שלישי (לפחות 1,000,000 ש"ח).
4. מי שלא מבטח דרך ביטוח חקלאי יש להעביר את פוליסת הביטוח לרז אשכנזי למייל   gmail.com@6204393
5. מי שלא יעביר ביטוח עד תחילת מאי הקיבוץ יעשה עבורו ביטוח ויחייב אותו בתקציב -חשוב לציין כי הביטוח האוטומטי שהקיבוץ יעשה במקרה כזה פחות טוב משמעותית - ולכן מומלץ שכל חבר יבצע את החידוש בהקדם. 
6. לכל שאלה ניתן לפנות לרז אשכנזי   במייל 6204393@gmail.com 

רז אשכנזי
מתאם הביטוח
ק. רמת דוד
050-6204393