הודעה על אספת קיבוץ 28.10.19

הודעות מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

הודעה על אספה כללית 28.10

מיכאל קישון - קורות חיים

נעים להכיר - הגר ותומר מןמצ"ב הודעה על אסיפה + חומר רקע


בברכה
אביב מן