הודעה לחברים לתושבים, עדכון מחירי מים.

הודעות מזכירות • כניסות

לידיעת החברים והתושבים:

על פי הנחיות רשות המים עלה מחיר המים לשימוש ביתי החל מ 1/7/2019 ממחיר של 3.34 ש"ח למ"ק לכמות המוכרת לנפש (3.5 מ"ק לחודש) ל 3.538 ש"ח למ"ק.   

עבור צריכה שמעבר לכמות המוכרת עלה המחיר מ 9.42 ש"ח למ"ק ל 9.613 ש"ח למ"ק.

יש לזכור כי מדובר במחיר המים הבסיסי, החיוב לחברים ולתושבים כולל, בנוסף למחיר הנ"ל, גם אגרת ביוב.