הודעה על אסיפת קיבוץ ביום ב' 4/06/18 בשעה 20:00

הודעות מזכירות • 28/5/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

פרויקט מבקשי מקלט- להפצה בתיבות- 28.5.18

אספה כללית

תתקיים ביום שני, 4/06/2018

בשעה 20:00 במועדון הסילו.

סדר היום:

אישור פרויקט אירוח מבקשי מקלט בקיבוץ רמת דוד.

מצורף חומר רקע מצוות מתנדבים שמוביל את הפרוייקט

לתשומת לבכם: לפי סעיף 93 לתקנון הקיבוץ נקבע כי האספה הכללית תקוים בכל מספר של חברים נוכחים.

למען הסר ספק, אנו מודיעים כי אנו מצפים למניין של 10% מחברי הקיבוץ כדי לקיים אספה, אם לא יהיה כזה במועד ההזמנה תכונס אספה נדחית (חצי שעה לאחר המועד שנקבע) האספה הנדחית תתקיים בכל מספר של חברים.

כולם מוזמנים!

אביב מן - מנהל קהילה