לקריאה הזמן הירוק 12.7

הודעות מועצה • 12/7/2018 כניסותשלום!

להלן קישור לעיתון  "הזמן הירוק"  להפצה לחברי הקיבוץ:


קריאה מהנה ומעשירה 📖