לקריאה הזמן הירוק 12.7

הודעות מועצה • כניסותשלום!

להלן קישור לעיתון  "הזמן הירוק"  להפצה לחברי הקיבוץ:


קריאה מהנה ומעשירה 📖