כלייזמרים בסוכה 18/10/16

גלריה • כניסות

תודה לצוות החג: עידן אילוז, עודד גרינהוט, דנה קושניר, יולית חונה, עדי חונה, ליאת מלכי, לילי פודין, יעלה מילר, מאיר ישראל על עוד אירוע מוצלח

תודה ל"קליינע מענטשעלאך" שהנעימו את זמננו ולמועצה הדתית על התמיכה באירוע

צילום: ג'קי מילר ועופרי זוטא

summday_1749759322summday_5137126678summday_2498855762summday_2935587192summday_2139889235summday_9736832467summday_2837463546summday_8235187361summday_1331277852summday_7418624587summday_7839561976summday_6824969311summday_7112166342summday_6833318751summday_8488176851summday_1433921723summday_2176718327summday_5751627989summday_2424922373summday_4544145682summday_9381355168summday_7452257648summday_1513649297