קישור לצפייה בזום על הצגת ההחלטה על ביצוע השיוך

הודעות מזכירות • 10/1/2022 כניסות

קישור לצפייה בזום בנושא הצגת החלטה על ביצוע השיוך, מיום חמישי 6/1

https://youtu.be/yl36kIYk9T8