תוצאות הצבעה בקלפי לקבלה לחברות

הודעות מזכירות • כניסותלחברים שלום
מצ"ב תוצאות ההצבעה:   22-23/8/2019

1. תמיר ונופר אדלשטיין -  התקבלו לחברות
2. נמרוד ונעמה וולוצקי -   התקבלו לחברות
3. דפנה ודורון הילמן -      התקבלו לחברות
4. הילה ודן ברוזה -         התקבלו לחברות
5. הדר ואיתי כהן -          התקבלו לחברות
6. הילה וניר לביא -         התקבלו לחברות    
7. הלה ונדב מרקס -       התקבלו לחברות
8. יערה ורועי פוסמניק -   התקבלו לחברות
9. קטי ואודי שוסטרמן -    התקבלו לחברות
10. אור ואודי קלוו -         התקבלו לחברות
11. רון ויותם קושניר -      התקבלו לחברות

12. חן פודין -                  התקבלה לחברות
13. הגר ותומר מן -          לא התקבלו לחברות

ברכות לכל החברים החדשים

שבת שלום
אביב מן