פרסום עסקים בספר הטלפונים החדש

הודעות מזכירות • 26/6/2018 כניסות

שלום רב, 

אנו עובדים על הוצאה מחודשת של ספר הטלפונים המקומי
ונרצה לתת מקום לעסקים ויזמויות של חברים

המעוניינם מתבקשים לשלוח הודעה או מייל לשי shaybdb@gmail.com
ולצרף לוגו, טלפון, שם ותיאור השרות (ב 3 מילים)

תודה רבה
שי