סיכום פגישה בנושא תשתיות תעבורה למחסן גרעינים

הודעות מזכירות • 11/1/2022 כניסות

קבצים מצורפים:

.סיכום פגישת צוות בחינת מחסן הגרעינים בהיבטי תעבורה 2.1

הנדון: סיכום פגישה בנושא תשתיות תעבורה למחסן הגרעינים

בתאריך 2/1/22 התקיימה פגישה בנושא הנדון.

מטרת הפגישה: התנעת פעילות בחינת משמעויות תשתיות במסגרת בחינת פרויקט מחסן גרעינים.

משתתפים: מיכאל קישון, מיכה טיסר, איילת מילר – נציגת הנהלת קהילה, מיכל חליוה, שי אלג'ם – נציג הנהלת עסקים.

מוזמנים: דוד חמו – מלווה הבקשה לטובת ההיתר, מיכאל שמיס – יועץ תנועה, צקו – מלווה את הקיבוץ בנושא תשתיות, עובד יוסף .

מהלך הפגישה:

 1. במסגרת ייזום פרויקט מחסן גרעינים, הוחלט להעמיק במשמעויות הנגזרות מהפרויקט, ביניהם תעבורה, איכות הסביבה, אקוסטיקה ועוד, לטובת הצגת כלל המשמעויות לאסיפת הקיבוץ.
 2. פגישה זו הינה הראשונה ונועדה להעמיק בתחום תשתיות התעבורה הנדרשות למחסן ולבחון את תצורת המבנה ודרכי הגישה.
 3. מיכאל שמיס הינו יועץ תנועה ותיק ומנוסה האחראי על תכנון מחסן הגרעינים בכפר מכבי, כפר מסריק ומקומות נוספים.
 4. מיכאל הציג את המחסן שנבנה בכפר מסריק, בעל מאפיינים שונים מצרכי הקיבוץ שלנו, אך בתכנון מתקדם שמאפשר יישום קו המחשבה:
  1. המחסן לא נמצא בקרבת בתים.
  2. המחסן הינו בגובה 15 מ' כאשר הגובה של המבנה אצלנו הינו כ- 8.5 מ'
  3. המחסן הינו בטון מלא עד הגג לטובת צמצום הרעש.
  4. המשאיות נכנסות לתוך המחסן ופורקות את הגרעינים כאשר הניילון בכניסות סוגר את פיזור האבק.
  5. הוקם מתקן חיצוני לשינוע הגרעינים לתוך המחסן - המשאיות שופכות את הגרעינים לתוך בור ומסוע מעביר את הגרעינים. מערכת זו אינה עובדת עדיין אך היא פתוחה ויוצרת אבק ורעש משאיות שנוסעות אחורה.
 5. בתכנון המקורי של המחסן שיועד לקום בסמוך לקיבוץ לא נלקחה בחשבון תנועת המשאיות בעת הכניסה למחסן והיציאה ממנו. האתגר שרואה הצוות הינו תכנון גישה נוחה ובטוחה של המשאיות למחסן, כולל שקילתן בכניסה וביציאה. בנוסף, תנועת המשאיות נדרשת להיות במסלול ישיר, כך שלא תידרש נסיעה אחורה. וכן אזור המתנה למשאיות במתחם המחסן ולפני השער, כך שלא תעשה על כביש הגישה לבסיס.
 6. בכדי לענות על דרישות אלו, הוצע, ע"י מיכאל שמיס, רעיון לסובב את המבנה ב- 45 מעלות כאשר:
  1. תנועת המשאיות תעשה במסלול ישיר שאינו דורש נסיעה לאחור. מסלול הנסיעה יכלול מעבר בתוך המחסן לצרכי פריקה והעמסה ושקילת המשאיות לפני ואחרי הפריקה והעמסה.
  2. הכניסה למבנה תהיה מצפון מזרח והיציאה מדרום מערב.
  3. כל תנועת המשאיות, כולל כניסה, נסיעה והמתנה תעשה בדרום המחסן (כך שבצפון המחסן לא תהיה תנועת משאיות).
  4. יתוכנן אזור המתנה למשאיות בכניסה למתחם ועד שער הכניסה על מנת למנוע מצב של המתנת משאיות לאורך כביש הגישה לבסיס. שטח זה צפוי להיות באורך של 150-200 מטר, ואם ניתן גם ברוחב שיאפשר המתנה בשני מסלולים. המטרה להכניס לאזור זה כ- 20 משאיות כפולות.
  5. יהיו שתי עמדות לשקילת המשאיות: משקל בכניסה למחסן ומשקל ביציאה כדי לקצר את תנועת המשאיות ולייעל את התנועה. בנוסף, המשקל ביציאה יהיה מקורה בהמשך למחסן כדי למנוע פיזור של הגרעינים שנותרו או שהועמסו לפני סגירת כיסוי המטען.
  6. הכניסה והיציאה למתחם יעשו בשתי נקודות שונות בכביש הגישה לבסיס (קרוב לבסיס ורחוק מהשער המערבי לקיבוץ). הראשונה דרומית למחסן לטובת כניסת המשאיות, והשנייה במרכז המחסן לטובת יציאת משאיות. במצב זה אין הפרעה של המשאיות בכיוונים השונים.
  7. הפריקה בתוך המחסן בלבד, כחלק ממסלול התנועה של המשאיות, כאשר יבוצע איטום הפתחים בדלתות ניילון כבדות או פתרון אקוסטי אחר. יבחן בהמשך פעילות הוועדה עם יועץ איכות סביבה בהיבטי יונים, מזיקים, אקוסטיקה ומפגעים נוספים.
  8. דפנות המחסן יהיו מבוטנות ובגובה המקסימאלי כדי להפחית רעשים. ניתן לשקול ביטון מלא רק בחלק הצפוני הפונה לקיבוץ לטובת הוזלת עלויות. יבחן בהמשך פעילות הוועדה עם יועץ אקוסטיקה.
  9. קיר אקוסטי – יבחן בהמשך פעילות הוועדה עם יועץ אקוסטיקה.
 7. כביש הגישה:
  1. רוחב הכביש הנדרש הינו כ- 7 מ' למעבר שתי משאיות. רוחב הכביש (לפי המפות) הקיים הינו כ-11 מ'. הכביש כיום הינו משובש וחסרים בו שוליים. נדרש לבחון משמעויות לסידור הכביש בדגש בהיבטים הכלכליים.
  2. צומת כביש 77 מאתגרת מאוד בהיבטי השתלבות, דבר שעשוי להחמיר בעקבות תוספת של משאיות שיגיעו למחסן. נדרש לבחון את המשמעויות במסגרת וועדת התנועה. לדעתו של מיכאל שמיס לא מתוכנן פתרון לצומת על ידי המועצה או גוף אחר ולא ניתן לצפות לפתרון כזה בקרוב.
  3. נבחנו אפשרויות נוספות לכביש גישה:
   1. במסגרת תכנון בי"ס דמוקרטי דרומית למגרש חניה של בי"ס קישון, מבוצעת פעילות תכנון כביש גישה דרך גבת.
   2. נבחנה אפשרות סלילת כביש דרומית לבתי הספר אך השטחים הינם של יפעת ותהליך החלפת השטחים ואישורי סלילת כביש על שטחים חקלאיים הינה ארוכה מאוד. חלופה זו לא אפשרית גם בגלל הקרבה לנחל שלא מאפשרת הקמת כביש.
   3. נבחנה אפשרות כניסת משאיות צפונית לבי"ס קישון דרך הקיבוץ אך אפשרות זו נפסלה.
 8. המשך פעילות הוועדה:
  1. תוכנית העמדה – מיכאל שמיס יתכנן תוכנית העמדה למחסן בהתאם לעקרונות שהושגו בפגישה. התוכנית תכלול את מיקום המבנה בשטח המיועד ואת התעבורה הנדרשת. התוכנית תוצג לצוות לטובת המשך התקדמות מול יועצים נוספים מתחומים שונים.
  2. הכנת גרמושקה תעשה רק לאחר אישור תוכנית העמדה.
  3. אישור עקרוני לתכנון בוועדת התנועה – לאחר הכנת הגרמושקה דוד חמו ומיכאל שמיס יציגו את התכנון בוועדת התנועה כולל התחשבות בגובה הקרקע, ניקוזים נדרשים ועוד.
  4. יועץ סביבה ויועץ אקוסטיקה – מפגשים לטובת קבלת חוות דעת נדרשת לטיפול בפגיעה באיכות הסביבה כולל רעש.
  5. הצגת המשמעויות והמסקנות להנהלות ולקהילה - ריכוז כלל המשמעויות שנאספו בוועדה כולל משמעויות כלכליות והצגתם להנהלות להחלטה.
 9. תודה לכל המשתתפים

כתב: שי אלג'ם

אישר: מיכאל קישון