✈️הדיוור השבועי לתושבים עם כל החדשות והעדכונים: 'אויר סגול' בעמק, 'תעסוקיץ יזרעאלי', משרד הביטחון מאשר לראשונה: ״שדה תעופה אזרחי בנבטים – ניתן לביצוע!״, אחוזת ברק היא אלופת ליגת הקיץ לנוער בכדורסל ע"ש עמי גורדון ז"ל ועוד חדשות ועדכונים

דיוור שבועי • 30/7/2020 כניסות

 

 

30 יולי 2020                                                                                     ט' אב תש"ף

 

הדיוור השבועי מהמועצה האזורית עמק יזרעאל
עם כל מה שחדש ומעניין בעמק!

'אויר סגול' בעמק 

 

מיזם לחיזוק הכלכלה המקומית באמצעות מפגשי תוכן עם אנשי מקצוע מהעמק 

 

 

״שדה תעופה אזרחי בנבטים – ניתן לביצוע!״  

 

לראשונה, משרד הביטחון מאשר זאת, בדיון הוועדה לביקורת המדינה  

 

'תעסוקיץ יזרעאלי'  

 

מיזם העסקת בני ובנות נוער ביישובים, בחודשי הקיץ

 

 

אחוזת ברק אלופת ליגת הקיץ לנוער בכדורסל ע"ש עמי גורדון 

 

ליגת הקיץ ע"ש עמי גורדון ז"ל התקיימה, זו השנה השמינית

 

 

 

 

 

 

 

 


--ee.1.330c3fb8c3346fdce591a96a9c317305.ee--