הודעה על אסיפה ביום שני ה 11.2 וחומר רקע

הודעות מזכירות • 5/2/2019 כניסות

קבצים מצורפים:

הודעה על אסיפת קיבוץ 4.2

חומר רקע לאסיפה 11.2

 

אסיפה כללית

תתקיים ביום שני,

11/02/2019

בשעה 20:00 במועדון  הסילו.  

סדר היום:

1.        קבלה לחברות יעל זינגר

2.        דיון בנושא נוהל בחירת המנהל העסקי

3.        ערעור על ביטול ההנחה בשכר דירה לחברים בונים.

(ההחלטות בשלושת הסעיפים יתקבלו בקלפי )

 

לתשומת לבכם: לפי סעיף 93 לתקנון הקיבוץ נקבע כי האספה הכללית תקוים בכל מספר של חברים נוכחים.

למען הסר ספק, אנו מודיעים כי אנו מצפים למניין של 10% מחברי הקיבוץ כדי לקיים אספה, אם לא יהיה כזה במועד ההזמנה תכונס אספה נדחית (חצי שעה לאחר המועד שנקבע) האספה הנדחית תתקיים בכל מספר של חברים.

 

 

כולם מוזמנים!

אביב מן   -  מנהל קהילה