תזכורת: אסיפת קיבוץ, יום ב׳ 28 באוקטובר 2019, 20:00 - 21:00 (IST)

לוח אירועים • כניסות