תזכורת: מפגש מועדון 60+ ארוחת ערב ונעים להכיר עם אור זמיר על מכינ..., יום ד׳ 6 בנובמבר 2019, 18:15 - 20:15 (IST)

לוח אירועים • כניסות