תוכנית הצוערים ופרקטיקורטנה בעולם העבודה

הודעות מועצה • 16/2/2021 כניסות

קישור לדף נחיתה לצוערים- https://maavarim.ravpage.co.il/tzoharim

קישור לדף נחיתה לפרקטיקורונה- https://maavarim.ravpage.co.il/praktikorona