שינויים בפתיחת הבריכה בשבוע האחרון של אוגוסט

הודעות מזכירות • כניסות


שינויים בפתיחת הבריכה בשבוע האחרון של אוגוסט:
יום א 25.8 6:00-8:00
                  10:00-20:00   
יום ב 26.8 6:00-8:00
                  15:00-20:00
יום ג 27.8 6:00-8:00
                 15:00-20:00
יום ד 28.8 6:00-8:00
                  15:00-22:00
יום ה 29.8 6:00-17:00
יום ו 30.8 6:00-8:00
                 10:00-18:00
יום שבת 31.8 9:00-18:00

בברכה צוות הבריכה