חידוש ביטוח הדירות

הודעות מזכירות • 5/4/2021 כניסות

לחברים ולתושבים שלום,

בסוף חודש אפריל מסתיימים הביטוחים של החברים שמבוטחים בביטוח חקלאי.

ביום שני הבא 12/04/21 יגיע נציג משקי הקיבוצים מיקי אביעוז למועדון 60+

בין השעות 12:00 ל- 19:00 לשם קבלת אישור חידוש בחתימה,

מבקש להגיע עם כרטיס אשראי לאימות הפרטים,

ניתן למי שמעוניין במקום זה, לאשר במייל לכתובת הרשומה מטה:

miki@ck-insure.com

zachit@ck-insure.com

* מצ"ב נוהל ביטוח בתי החברים שאושר בהנהלת הקיבוץ - לקריאה לחצו כאן

* למי שמבטח את ביתו בביטוח חקלאי בסוף חודש אפריל מסתיים הביטוח , מצ"ב מכתב על אופציות לחידוש -

לקריאה לחצו כאן

* למי שלא עושה ביטוח דרך ביטוח חקלאי יש להעביר אלי במייל את פוליסת הביטוח 6204393@gmail.com

* ע"פ הנוהל גם שוכרי דירות ויורשים מחויבים לעשות ביטוח צד שלישי

* אני זמין לשאלות במידה ויש 050-6204393

תודה מראש

רז אשכנזי