הזמנה למפגש שיתוף ציבור בנושא תכנית מתאר לעמק יזרעאל

הודעות מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

מפגש ב23.9


אביב שלום,
בהמשך לשיחתנו, מצ"ב ההזמנה למפגש התושבים שיתקיים ביום שני הבא. ה 23/9
אודה להפצת ההזמנה בקרב חברי הקיבוץ.

בברכה,

אורה עקרבי
מודוס