היערכות לקראת הסופה ומזג האוויר הסוער החל מהיום

בטחון • 16/2/2021 כניסות

היערכות לקראת הסופה ומזג האוויר הסוער

מהיום, 16.2.2021, צפוי מזג אוויר סוער שימשך מספר ימים ברחבי הארץ. כדי להימנע

מאסונות ולהציל חיים חשוב להיערך מראש ולמלא אחר ההנחיות הבאות:

• יש לנקות את המרזבים, לבדוק את תקינותם, לוודא את איטום הגג וגיזום עצים שנפילתם

יכולה להוות סכנה למבנה או לכבלי חשמל;

• יש להכין אמצעי תקשורת וסוללות גיבוי;

• חשוב לרכוש מראש את המוצרים הדרושים לימים אלה, למקרה של סופת שלגים

והפסקות חשמל.

את כל ההנחיות להיערכות והתמודדות עם מזג אוויר סוער ניתן למצוא בקישור הזה

https://www.oref.org.il/12499-16160-he/Pakar.aspx