מועד אחרון לחתימה על חוברת השיוך הקנייני.

שיוך • 22/6/2017 כניסות

חברים שעדין לא חתמו על חוברת השיוך הקינייני מוזמנים להגיע עם תעודות זהות ובהרכב מלא של כל היורשים.
ביום שני  10/7/17 בין השעות 16.00 ועד 20.00  

גם החברים שבנו את ביתם בגודל מעל 160 מר' מוזמנים לחתום בפני עורכי הדין על ההצהרה על בניה זו.
מוזמנים להרשם אצל חנה 
מצפה לראותכם
חנה