מועד אחרון לחתימה על תשריט

שיוך • 27/12/2017 כניסות

חברים שקיבלו מכתב בדואר בשבוע שעבר - בו נדרשים לחתום על תשריט מגרש המגורים שלהם מתבקשים לעשות זאת עד ה 1/1
את המסמך החתום יש להחזיר לחנה בתיבת הדואר של המזכירות.
תודה על שיתוף הפעולה
חנה