תודה ממשפחת פלד

הודעות מזכירות • 8/1/2018 כניסות

חברי רמת דוד היקרים

רצינו להודות לכל המבשלים, המסיעות, המנחמים והמתעניינות בשלומנו 
בימים הלא פשוטים שעברנו יחד. החיבוק החם מהקהילה לא מובן מאליו.

משפחת פלד. 

כלי האוכל ממתינים לבעליהם אצל אביגיל. תודה!