ביקור אביגדור יצחקי ראש מטה הדיור ויו"ר המועצה הארצית לתכנון ובניה במועצה.

הודעות מועצה • 18/6/2017 כניסות

אביגדור יצחקי, ראש מטה הדיור ויו״ר המועצה הארצית לתכנון ובנייה בביקור במועצה: "תומך בהשארת המועצה האזורית עמק יזרעאל במפת העדיפות הלאומית לדיור" וגם:  "תומך בהקמת שדה משלים לנתב"ג בחיפה בכפוף לבדיקות חברה חיצונית ואישור רת"א"