הרשמה לבית התינוקות לשנת הלימודים תשפ"א

חינוך • כניסות

להורים ולהורים שבדרך,  
ההרשמה למערכת הגיל הרך שלנו ולבית התינוקות בפרט לשנת הלימודים הבאה  בעיצומה.
אני מבקשת מהורים,  שעתידים להרחיב בשעה טובה  את משפחתם  ומבקשים להצטרף 
לבית התינוקות שלנו בשנת הלימודים הבאה, להיות איתי בקשר  עד סוף חודש זה, זאת על מנת 
להבטיח את מקומם.
תודה
רלי