הודעה על אסיפת קיבוץ ביום שני, 5.11.18

הודעות מזכירות • 31/10/2018 כניסות