הודעה על אסיפת קיבוץ

הודעות מזכירות • 24/4/2018 כניסות

אספה כללית

תתקיים ביום שני,

30/04/2018

בשעה 20:00 במועדון 60+.

סדר היום:

קבלה לחברות משפחת מן הגר ותומר.

לתשומת לבכם: לפי סעיף 93 לתקנון הקיבוץ נקבע כי האספה הכללית תקוים בכל מספר של חברים נוכחים.

למען הסר ספק, אנו מודיעים כי אנו מצפים למניין של 10% מחברי הקיבוץ כדי לקיים אספה, אם לא יהיה כזה במועד ההזמנה תכונס אספה נדחית (חצי שעה לאחר המועד שנקבע) האספה הנדחית תתקיים בכל מספר של חברים.

כולם מוזמנים!

אביב מן - מנהל קהילה