קבצים מצורפים: הודעה על אסיפת קיבוץ  

הודעות מזכירות • 30/7/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

הודעה על אסיפת קיבוץ