הזמן הירוק 26.7

הודעות מועצה • כניסותשלום!
להלן קישור לעיתון  "הזמן הירוק"  להפצה לחברי הקיבוץ:

קריאה מהנה ומעשירה 📖 

👈 

https://en.calameo.com/read/004663782861d1fa6836c