סיכום מפגש שיתוף ציבור ראשון בנושא תקנון פנסיה חדש לקיבוץ

הודעות מזכירות • כניסות

סיכום מפגש שיתוף ציבור ראשון בנושא תקנון פנסיה חדש לקיבוץ

ביום ראשון, ה 28/7 נערכה סדרת המפגשים הראשונה מתוך שתיים, בנושא תקנון פנסיה חדש לקיבוץ.

מטרת המפגש הראשון הייתה לתת רקע כללי בנושא הפנסיה בקיבוץ, שישמש כמבוא למפגש הבא, בו יוצגו עיקרי התקנון המוצע. בגלל מורכבות הנושא, המפגשים נערכו בקבוצות קטנות, בהתאם לגיל ולוותק החברות בקיבוץ, כך שבכל קבוצה ניתן היה להתמקד בנושאים הרלוונטיים לה.

למה בעצם תקנון פנסיה חדש?

החיסכון הפנסיוני הוא נושא בעל חשיבות גדולה לכל אחד ואחת מאיתנו, אך בקיבוץ יש לו משמעויות נוספות, בשל הערבות ההדדית בין החברים. בהתאם לחוק, הערבות ההדדית בין החברים בתקופת הפנסיה (רשת ביטחון פנסיונית) רחבה יותר מאשר בתקופת העבודה, ויש לכך השלכות משמעותיות על כלל החברים.

בשל השינויים שעובר הקיבוץ בשנים האחרונות, ובפרט קליטה של חברים צעירים, ההסדר הקיים כבר אינו נותן מענה מתאים, ויש צורך לעדכנו, כך שיגן הן על הפנסיונרים והן על כלל חברי הקיבוץ.

מטרת השינוי

הסדרת תקנון פנסיה שלם, שמסדיר זכויות וחובות פנסיוניות לכל החברים המלאים בקיבוץ - חדשים וותיקים.

עקרונות התקנון החדש:

  • הסדרת תקנון פנסיה שלם - ההסדר הקיים בקיבוץ מורכב מאוסף של החלטות ונהגים בנושא פנסיה, שהתקבלו בפורומים שונים ובשנים שונות. התקנון החדש יהיה מסמך משפטי שמקיף ומסדיר את כל ההיבטים של נושא הפנסיה בקיבוץ.
  • הסדרת חובות וזכויות פנסיוניות לכלל החברים המלאים - במצב הקיים הוסדרו זכויות פנסיוניות לחברים הוותיקים בלבד. התקנון החדש מקיף את כל חברי הקיבוץ, ונותן מענה לקבוצות השונות - ותיקים/חדשים/מבוגרים/צעירים.
  • שמירת ההסדר הקיים לחברים ותיקים בני 60 ומעלה - התקנון החדש שומר על ההסדר הקיים עבור פנסיונרים וחברים שצפויים לצאת לפנסיה בשנים הקרובות.
  • חובת הפקדה לכלל החברים - קביעת חובת הפקדה לחיסכון פנסיוני שתחול על כל החברים בגיל העבודה, ולצידה מנגנון קיזוז מרשת הביטחון הפנסיונית במקרים של אי הפקדה או משיכת מקורות פנסיוניים (לרבות כספי פיצויים).
  • מנגנון ליווי שוטף לחברים - עריכת פגישות אישיות תקופתיות עם חברי הקיבוץ בגילאי העבודה, על מנת לסייע לחברים לנהל את החיסכון הפנסיוני האישי ביחס להחלטות הקיבוץ.

המשך התהליך:

  • המצגות מהמפגשים יעלו לאתר האינטרנט של הקיבוץ ויעמדו לרשות החברים, כולל גם צילום וידאו של אחד המפגשים.
  • ההערות שעלו במפגשים ייבחנו על ידי צוות פנסיה, ויוטמעו בתקנון החדש בהתאם להחלטות שיתקבלו.
  • ב-18/8 תיערך סדרת מפגשים משלימה, בה יוצג בהרחבה התקנון החדש.

מכיוון שהנושא נוגע לכל חבר וחברה - אנו מזמינים אתכם לקחת חלק פעיל בפגישות שיציגו את עיקרי התקנון וכמובן באסיפה ובקלפי. כך תוכלו להבין לעומק את התקנון ואת משמעויותיו על חיי היום יום של כל אחד ממכם.

מצגת הסבר מהמפגש הראשון - לצפיה לחץ כאן

לצפיה בהקלטה מצולמת של המפגש הראשון - לצפיה לחץ כאן