הודעות רשמיות אחרונות

הודעה על פתיחת קלפי וחומר רקע על המועמדים לקליטה לחברות הודעות מזכירות • 18/7/2017
הודעה על פתיחת קלפי וחומר רקע על המועמדים לקליטה לחברות

הודעות ציבוריות אחרונות

מי מעוניין במחסן נאוה שפירא • 19/7/2017
מי מעוניין במחסן

ידיעות אחרונות - מועצה אזורית עמק יזרעאל

דיוור 352 מועצה אזורית עמק יזרעאל • 20/7/2017
דיוור 352

מה קורה בבית?

summday_3913689752summday_3987387494

יצירת קשר עם הנהלת האתר

atar.rd16@gmail.com atar.rd16@gmail.com

תמונות אחרונות

הודעה על פתיחת קלפי וחומר רקע על המועמדים לקליטה לחברות
הודעה על פתיחת קלפי וחומר רקע על המועמדים לקליטה לחברות